De komende jaren bereiden we ons in Nederland voor op de nieuwe generatie mobiele technologie (5G). 5G is nodig om het groeiende dataverkeer te ondersteunen en nieuwe maatschappelijke toepassingen mogelijk te maken. Ook de vaste netwerken worden klaar gemaakt voor de toekomst, bijvoorbeeld door de uitrol van glasvezel.

Meld u aan voor een bijeenkomst in uw regio.

We nodigen u graag uit!

Om gemeenten op deze ontwikkelingen goed voor te bereiden organiseren we in oktober regionale gesprekstafels over dit thema. Hiervoor nodigen we graag ambtenaren van gemeenten, provincies en metropoolregio’s uit.  

Tijdens deze gesprektafels gaan we met elkaar in gesprek over:

 • de komst van nieuwe digitale infrastructuur
 • de vraag hoe jouw gemeente zich daarop goed kan voorbereiden
 • de kansen die dit biedt

Daarnaast verkennen we met elkaar hoe we de komende maanden gezamenlijk kunnen optrekken om tot een spoedige uitrol van 5G en glasvezel te komen in Nederland en welke afspraken we hierover kunnen maken.

De regionale gesprekstafels zijn een initiatief van:

 • ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Datum en tijd Locatie

Data, tijden en locaties van de gesprekstafels

Dinsdag 22 oktober, 10.30 - 17.00

Den Bosch, Provinciehuis

Brabantlaan 1

Woensdag 23 oktober, 10.30 - 17.00

Middelburg, Provinciehuis

Abdij 6

Dinsdag 29 oktober, 10.30 - 17.00

Maarssen, InnStyle

Herenweg 55

Donderdag 31 oktober, 10.30 - 17.00

Den Haag, The Hague Tech

Wilhelmina van Pruisenweg 35

Hoe ziet het programma eruit?

Inloop, 10:30 – 11:00

Plenair gedeelte, 11:00 – 12:30

 • Ministerie van EZK :    
  • Aftrap en het waarom van deze gesprekstafel
  • Inzoomen op belangrijkste thema’s en actualiteiten rondom digitale connectiviteit
 • Vertegenwoordiging Telecomsector door Monet en NL Connect:
  • Uitleg techniek van 5G
  • Maatschappelijke toepassingen 5G
  • Inzicht in de uitrol 5G, glasvezel en andere upgrades van het vaste netwerk
  • Samenwerking tussen gemeenten en Telecomsector
 • VNG:
  • presentatie VNG impact analyse lokaal beleid
 • Ervaringen van gemeente:
  • Wat komt er op een gemeente af?
  • Delen good practices en leerpunten

Lunch, 12:30 – 13:30

Interactief gedeelte: workshops, 13:30  - 16:30

Iedere deelnemer volgt twee workshops

 • Ronde 1 workshops:
  • Mobiele infrastructuur: antennebeleid en vergunningentraject
  • Vaste infrastructuur
  • Straling en gezondheid
  • 5G en innovatie
 • Ronde 2 workshops:
  • Mobiele infrastructuur: antennebeleid en vergunningentraject
  • Vaste infrastructuur
  • Straling en gezondheid
  • 5G en innovatie

16:30 – 17:00 Plenaire terugkoppeling en borrel

 • Met welke acties gaan aanwezige partijen aan de slag?
 • Wat leggen we aan het bestuurlijk overleg voor eind november?

Meld u aan voor een bijeenkomst in uw regio.

Voor wie zijn de regionale gesprekstafels?

De regionale gesprekstafels zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten. We streven naar een mix van ambtenaren uit de hoek van:

 • stadsbeheer
 • ruimte
 • economie

Ook medewerkers van provincies en metropoolregio’s kunnen zich aanmelden. Voor de workshop over ‘straling en gezondheid’ nodigen we ook medewerkers van lokale GGD’s uit.

Wat levert de regionale gesprekstafel op?

Na afloop van de bijeenkomst hebt u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat levert sneller internet op voor uw gemeente?
 • Welke maatschappelijke toepassingen zijn er mogelijk?
 • Hoe ziet de uitrol er precies uit?
 • Hoe kunt u als gemeente de uitrol goed faciliteren?
 • Hoe maakt u antennebeleid? Welke tarieven kunt u als gemeente hanteren?
 • Hoe gaat u om met vragen van burgers over 5G en gezondheid?

Daarnaast gaan we in gesprek over wat uw gemeente nodig heeft om de uitrol van 5G en glasvezel te faciliteren.

De gesprekken leveren de ministeries van EZK en BZK en de VNG waardevolle informatie op voor een bestuurlijk overleg. Dit staat gepland voor november tussen onder meer:

 • de staatssecretaris van het ministerie van EZK
 • mobiele operators
 • lokale en provinciale bestuurders

Samen gaan zij afspraken maken over een soepele uitrol van het 5G- en glasvezelnetwerk.

Toelichting op de workshops

Bij de workshop ‘mobiele infrastructuur: antennebeleid en vergunningentraject’ gaan we aan de slag met:

 • hoe u als gemeente beleid kunt voeren op het plaatsen van antennes in uw gemeente
 • wat de ontwikkelingen rondom 5G betekenen voor uw antennebeleid

Bij de workshop ‘vaste infrastructuur’ gaan we aan de slag met:

 • Welke tarieven kunt u hanteren voor de uitrol van glasvezel?
 • Hoe voert u het gesprek met bedrijven die glasvezel willen aanleggen?
 • Hoe voert u regie en beleid op werkzaamheden in de ondergrond?

Bij de workshop ‘Straling en gezondheid’ gaan we aan de slag met:

 • Wat is de stand van de wetenschap?
 • Hoe kunt u omgaan met zorgen van burgers over straling en gezondheid?
 • Hoe kunt u hierin ondersteund worden?

Bij de workshop ‘5G en innovatie’ gaan we aan de slag met:

 • Welke 5G innovatievraagstukken komen er op de gemeenten af?
 • Hoe gaat u hiermee om?
 • Welke ondersteuning is hierbij gewenst?

Meld u aan voor een bijeenkomst in uw regio.

Zie ook