Regionale gesprekstafels: 5G en glasvezel in uw gemeente

De komende jaren bereiden we ons in Nederland voor op de nieuwe generatie mobiele technologie (5G). 5G is nodig om het groeiende dataverkeer te ondersteunen en nieuwe maatschappelijke toepassingen mogelijk te maken. Ook de vaste netwerken worden klaar gemaakt voor de toekomst, bijvoorbeeld door de uitrol van glasvezel.

Terugkoppeling opbrengsten gesprekstafels

Om gemeenten op deze ontwikkelingen goed voor te bereiden, zijn in oktober 2019 zeven regionale gesprekstafels georganiseerd over digitale connectiviteit.

Tijdens deze gesprektafels is gesproken over de:

  • komst van nieuwe digitale infrastructuur
  • vraag hoe uw gemeente zich daarop goed kan voorbereiden
  • kansen die dit biedt

5G en glasvezel

Daarnaast is gekeken hoe partijen samen nieuwe digitale infrastructuur soepel kunnen realiseren. Het gaat dan over:

  • 5G
  • glasvezel

Binnenkort volgt op deze site een terugkoppeling van de opbrengsten en vervolgacties van deze gesprekstafels.

Voor gemeenteambtenaren

De regionale gesprekstafels zijn voor gemeenteambtenaren.

Opbrengsten regionale gesprekstafel

In de terugkoppeling kunt u lezen wat de belangrijkste bevindingen van de gesprekstafels waren en hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), mobiele netwerkoperators, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten hier verder mee aan de slag gaan.

De regionale gesprekstafels zijn een initiatief van:

  • ministerie van EZK
  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • VNG

Best practices aanleg 5G en glasvezel

Naast de uitwerking van de uitkomsten van de gesprekstafels zijn we bezig om een aantal best practices over de aanleg van 5G en glasvezel te verzamelen. Zo kunnen we die delen voor andere gemeenten om van te leren. We publiceren deze voorbeelden in de komende periode op deze site.