Contact

Via deze site bieden we u als gemeente graag goede informatie aan. Mist u iets? Wilt u iets bijdragen? Wilt u meer informatie over Overal Snel Internet? Is iets onduidelijk of klopt er volgens u iets niet? Laat het ons dan weten! Stuur een e-mail naar overalsnelinternet@minezk.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden, waarna wij het vernietigen. Uw informatie delen wij niet met derden. Wij beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk.

Informatie hierover staat in onze privacyverklaring.

Uw vraag

* verplichte velden

Vul hier uw vraag of reactie in.

Vul hier de naam van uw organisatie in.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Overal Snel Internet gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of uw reactie te behandelen. Uw gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor toezichts- of opsporingstaken noodzakelijk is.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Overal Snel Internet gebruikt uw gegevens omdat dit noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden of reactie te kunnen behandelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Overal Snel Internet gebruikt uw gegevens om uw vraag te beantwoorden of uw reactie te behandelen. Alleen onze eigen medewerkers beantwoorden uw vraag of reactie. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor toezichts- of opsporingstaken noodzakelijk is.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Overal Snel Internet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *