Kamerbrief voortgang snel internet en uitvoering motie Dekker-Leijten over de Universele Dienst

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van snel internet in Nederland en de buitengebieden in het bijzonder. De minister geeft ook uitvoering aan de motie van Dekker-Leijten over de Universele Dienst.