Antennes, 5G en welstand

Rapport over lokaal welstandsbeleid in relatie tot de komst van 5G dat inzicht geeft in het plaatsingsproces voor antennes in relatie tot lokaal welstandsbeleid; de belemmeringen hierin alsmede oplossingsrichtingen.

Het ministerie van EZK, BZK en de VNG gaan de komende maanden gezamenlijk de regio in om te praten over de kansen en consequenties van 5G.