Publieke glasvezelnetwerken in Nederland

Rapport naar de omvang van publieke glasvezelnetten in Nederland in kaart gebracht. Daarbij zijn de beweegredenen om al dan niet de overcapaciteit commercieel aan te bieden geïnventariseerd.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic Innovatie & Interactie onderliggend onderzoek naar het vermarkten van overcapaciteit op (semi)publieke glasvezelnetten uitgevoerd. In Nederland zijn verschillende glasvezelinfrastructuren die ten behoeve van (semi)publieke diensten zijn aangelegd en in sommige gevallen is er sprake van overcapaciteit.