Onderzoeksrapport: Leges aanleg telecomkabels: verklaarbaarheid van tariefverschillen

Onderzoek van Cebeon naar de verklaarbaarheid van verschillen in gemeentelijke legestarieven voor de afgifte van instemmingbesluiten voor de aanleg van telecomkabels. De uitkomsten van het onderzoek kunnen dienen als input voor een leidraad of handreiking voor gemeenten om te komen tot een transparantere legesheffing voor instemmingsbesluiten.