5G - veiligheid - kritieke onderdelen

Geanimeerde slides voor het onderwerp 'veiligheid, kritische onderdelen' van telecommunicatie.

Digitaal werken, leren, zakendoen en contacten onderhoudenzijn basisbehoeften.

Daarom moeten onze telecomnetwerken altijd, overal, veilig en snel beschikbaar zijn.

Bedrijven, consumenten en overheden gebruiken steeds meer data, die zij over telecomnetwerken versturen en op servers opslaan.

Als toegang tot telecomnetwerken in verkeerde handen valt, is de samenleving kwetsbaar.

We willen voorkomen dat via spionage op onze netwerken grootschalig gegevens weglekken.

Daarom stelt het kabinet extra strenge eisen aan leveranciers van kritieke onderdelen van het telecomnetwerk.

En komen er extra technische en organisatorische beveiligingseisen voor mobiele netwerkaanbieders...

Hierdoor kunnen in de toekomst alleen nog betrouwbare leveranciers producten en diensten leveren voor de kritieke onderdelen van het telecomnetwerk.

Wat deze kritieke netwerkonderdelen zijn, maken we niet bekend om het kwaadwillenden niet gemakkelijk te maken.

Maar denk aan netwerkapparatuur waarmee je grootschalig gegevens kan verzamelen of belangrijke netwerkonderdelen laat uitvallen.

Meer weten? www.rijksoverheid.nl/5G