Betrouwbare bronnen en adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het beleid rond snelle mobiele connectiviteit. Hierbij baseert het ministerie zich op betrouwbare bronnen en adviezen van experts en wetenschappelijke instanties.

Bronnen 5G overheid 4

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

www.rdi.nl 

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur meet regelmatig door het hele land de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes. Zo controleert de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur of telecombedrijven zich houden aan de blootstellingslimieten. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)    

Bronnen 5G overheid 2

Gezondheidsraad

www.gezondheidsraad.nl

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad. Volgens de wet moet de raad de regering en het parlement adviseren over de volksgezondheid en gezondheidszorg. De raad houdt daarvoor internationaal wetenschappelijk onderzoek bij - ook over gezondheid en 5G.  

Visual GGD

GGD

www.ggd.nl

De GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Nederland.  De GGD valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bronnen 5G overheid 1

ICNRP

www.icnirp.org

ICNIRP staat voor International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Het doel van de ICNIRP is mensen en omgeving te beschermen tegen negatieve effecten van straling. Wetenschappers uit verschillende disciplines werken wereldwijd samen om risico's in kaart te brengen.  

Visual Kennisplatform EMV

Kennisplatform EMV

www.kennisplatform.nl

Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (EMV) maakt wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden begrijpelijk. Het Kennisplatform heeft als doel om bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid te geven over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden.

Bronnen 5G overheid 3

RIVM

www.rivm.nl

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) richt zich op gezondheid en een veilige en gezonde leefomgeving. Het RIVM houdt ook wetenschappelijk onderzoek bij over 5G en gezondheid. Daarnaast adviseert het RIVM het ministerie. Het RIVM valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).