Infographic Regels voor introductie snelle mobiele communicatie

In Nederland wordt de komende tijd 5G geïntroduceerd. 5G is, net als voorlopers 3G en 4G, een technologie voor mobiel bellen en internet.

De overheid is “technologie-neutraal” en heeft geen voorkeur voor de ene of de andere technologie. Wél wil het ministerie de introductie van nieuwe technologieën zoals 5G graag in goede banen leiden. Daarom heeft het ministerie kaders gesteld. Zo verloopt het aanbieden van 5G eerlijk, goed georganiseerd en veilig.

Wie bepaalt de komst van 5G?

Telecomaanbieders

Telecomaanbieders bepalen welke technologie zij aanbieden. Zij spelen in op de vraag van Nederlandse consumenten en bedrijven.

De vraag naar data groeit

Consumenten en bedrijven gebruiken de afgelopen jaren steeds meer data. En die vraag zal alleen maar blijven groeien.

Zo verloopt de uitrol van 5G eerlijk, goed georganiseerd en veilig

Stralingslimiet

Er geldt een limiet voor de hoeveelheid straling om onze gezondheid te beschermen.

Veiling frequenties

Telecomaanbieders gebruiken frequenties voor bijvoorbeeld 4G of 5G. De overheid veilt deze frequenties op een eerlijke manier.

Regels voor plaatsing van antennes

Voor mobiel bellen en internet zijn antennes nodig. Regelgeving zorgt voor een zorgvuldig plaatsingsproces van deze antennes.

Dekkingseis

Of je nu in een stad of dorp woont, een telecomaanbieder moet je een minimale datasnelheid kunnen aanbieden. De overheid stelt daarom een “dekkingseis”.