Onderzoeksrapport: De uitdagingen van snel internet in het buitengebied

Onderzoek van Dialogic naar de omvang van de uitdagende woonadressen in de buitengebieden van Nederland (de restopgave) per eind 2023 en de technische opties, kosten en handelingsperspectieven voor de ontsluiting ervan.