Non-paper on the revision of the Broadband Cost Reduction Directive Denmark Sweden and the Netherlands

In aanloop naar de verwachte herziening van de richtlijn kostenreductie breedband (2014/61/EU) heeft Nederland samen met Denemarken en Zweden een non-paper opgesteld en gestuurd naar de Europese Commissie. Kern van de gezamenlijke positie: kosten-efficiëntie en flexibiliteit voor lidstaten.