Toezicht op graafwerkzaamheden

Om zorg te dragen dat de werkzaamheden in de ondergrond worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken kan de gemeente toezicht laten uitvoeren op de werkzaamheden.

Tips

 • Laat de toezichthouder namens de gemeente in het begin veelvuldig aanwezig zijn bij de graafwerkzaamheden; later kan dat wellicht steekproefsgewijs.
 • Spreek vanaf het begin, periodiek – bijvoorbeeld tweewekelijks – een bouwoverleg af waarbij aannemer, netwerkbedrijf, gemeente en toezichthouder aanwezig zijn. Als de werkzaamheden goed verlopen kan dit later eventueel minder frequent.
 • Schouw direct na aanleg van het netwerk en leg dit vast door middel van bijvoorbeeld foto’s.

Tijdens de aanleg van een ondergronds netwerk in gemeentegrond zal door alle betrokkenen de noodzaak gevoeld worden om toezicht te houden. Het is kostbaar om de verschillende partijen afzonderlijk hun eigen toezicht te laten houden. Voor alle betrokkenen is het zinvol om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Normaliter vindt toezicht tijdens de aanleg plaats vanuit meerdere belanghebbenden:

 • gemeente
 • initiatiefnemer
 • aannemer

Dit betekent extra kosten voor toezicht. Dit kan efficiënter worden ingericht wanneer ook de belangen meer parallel lopen. De contractvorm tussen initiatiefnemer en aannemer is hierbij van belang.

Idealiter is sprake van een geïntegreerd contract, bijvoorbeeld:

 • design
 • build
 • maintain

Bij een geïntegreedr contract is een aannemer een langere periode na aanleg verantwoordelijk voor de kwaiteit en werking van het aangelegde netwerk. Alle partijen hebben dan het belang dat het netwerk op een kwalitatief hoogwaardige manier wordt aangelegd.

Als de belangen parallel lopen kan ook het toezicht gezamenlijk worden georganiseerd vanuit een onafhankelijk toezichthouder, diue alle belanghebbenden vertegenwoordigd.

Best practice toezicht

 • Streef als initiatiefnemer naar geïntegreerde contracten met de aannemer met afspraken over een langere beheerperiode
 • Maak als gemeente afspraken met de initiatiefnemer (en eventueel aannemer) over gezamenlijk voeren en bekostigen van toezicht op de uitvoering gebaseerd op de afspraken in het instemmingsbesluit
 • Creëer openheid in systemen en rapportages
 • Organiseer regelmatige afstemming tussen alle partijen
 • Spreek een proefperiode af met een evaluatiemoment