Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Rechter: actuele onderzoeken en limieten gezondheidsaspecten mobiele communicatie voldoende

De Rijksoverheid houdt voldoende en nadrukkelijk een vinger aan de pols bij het onderzoeken van de gezondheidsaspecten van mobiele communicatietechnologieën. Dat is de uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding over de gezondheidsfacetten van (toekomstige) technieken zoals 5G. Alle vorderingen van de eisers zijn afgewezen.

Een uitgebreid persbericht en het verweerschrift van de Staat staan op de website van de Rijksoverheid.

Onderzoek naar de ontwikkeling in het aantal antenneinstallaties

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat onderzoek doen naar de verwachte groei van het aantal antenne-installaties. Onlangs heeft het ministerie samen met de VNG en de operators de startnotitie voor dat onderzoek vastgesteld. Aanleiding voor het doen van het onderzoek is dat gemeenten bij het ministerie kenbaar hebben gemaakt om zoveel en zo verfijnd mogelijk vooruit te willen kijken om zodoende beleidsmatig als organisatorisch voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Onderzoekers zullen onder meer worden gevraagd om:

  • een kwantitatieve prognose te maken voor de komende zes jaar
  • daarbij onderscheid te maken tussen ‘conventionele’ antenne-installaties (macro sites) en antennes voor small cells (definitie die in dit onderzoek gehanteerd zal worden is dit jaar nog te bepalen door de Europese Commissie)
  • daarbij onderscheid te maken tussen grootstedelijke binnensteden, kernen (niet binnenstad) en buitengebied
  • een kwalitatieve duiding van de drijvende factoren van de ontwikkeling in antenne-installaties na zes jaar tot maximaal 10 jaar in de toekomst
  • een aanbeveling te maken over de mogelijke periodiciteit voor het updaten van deze forecast

Het ministerie ziet dit onderzoek als voortbouwend op de meer grofmazige prognose die de operators vorig jaar al hebben gedeeld: toename van het aantal opstelpunten met 10% voor de komende jaren. Het onderzoek is een update (later in de tijd), extensie (langere horizon) en verfijning (door onderscheid te maken tussen type gebied) daarop.

De komende periode zal een onderzoeksbureau worden geselecteerd. Gemeenten en operators zullen gaande het onderzoek betrokken blijven in de vorm van een klankbordgroep. De verwachting is dat de oplevering plaatsvindt voor het einde van dit kalenderjaar.

Kenniswijzer vaste en mobiele connectiviteit voor gemeenten

Het ministerie van EZK wil gemeenten goed voorlichten over snelle vaste en mobiele connectiviteit. Dan is het belangrijk dat gemeenten goed hun weg weten te vinden naar relevante en actuele informatie. Daarom hebben wij de Kenniswijzer vaste en mobiele connectiviteit voor gemeenten gepubliceerd: een overzicht met verwijzingen naar allerhande informatie om gemeenten te helpen bij het vormgeven van hun beleid en te informeren over straling en gezondheid. Het overzicht wordt doorlopend geactualiseerd en binnenkort verschijnt ook de Kenniswijzer snelle vaste connectiviteit.

Nieuwsbrief Antennebureau

Het Antennebureau brengt regelmatig nieuwsbrieven uit om geïnteresseerden te informeren over ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van antennes voor draadloze en mobiele communicatie. Bijvoorbeeld over de opname van 5G in het Antenneregister. Onderwerpen die in het kader van gemeentelijk antennebeleid relevant kunnen zijn. Aanmelden op nieuwsbrief kan via deze link.

Oproep best practice

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices. Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.

Meer informatie of aan/afmelden

Voor meer nuttige informatie voor gemeenten over digitale connectiviteit ga naar www.overalsnelinternet.nl.

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet en wilt u op de hoogte blijven? Geef u dan op via de aanmeldpagina. Uiteraard kunt u zich op elk moment weer uitschrijven.