Best practices voor en door gemeenten

Tijdens de regionale Gesprekstafels bleek dat er behoefte was onder gemeenten om van elkaar te leren. Daarom verzamelen we op deze pagina goede praktijkvoorbeelden. We vullen deze aan met nieuwe voorbeelden. Hebt u ook een best practice in uw gemeente? Meld deze aan via overalsnelinternet@minezk.nl.

Praktijkvoorbeeld 1: het harmoniseren van tarieven en regelgeving tussen gemeenten

In de provincies Groningen, Flevoland en Zeeland zijn op provinciaal niveau de tarieven en andere voorwaarden voor het aanleggen van breedbandnetwerken geharmoniseerd. In elk van deze provincies hanteren gemeenten dezelfde:

  • leges
  • kosten voor graaf -en herstelwerkzaamheden
  • graafdiepte
  • eventueel andere voorwaarden

Voordelen zijn dat kennis bij meerdere gemeenten tegelijk wordt gebruikt voor het vaststellen van goede voorwaarden. Daarnaast voorkomt het dubbelwerk en maakt de uniformiteit het voor telecombedrijven gemakkelijker om in 1 plan meerdere gemeenten op hetzelfde moment te voorzien van snel internet.

Praktijkvoorbeeld 2: het vormen van een multidisciplinair team digitale connectiviteit

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft medio 2019 een integraal team ‘digitale connectiviteit’ gevormd. Dit team bestaat uit medewerkers van de afdelingen:

  • Economie
  • ICT
  • vergunningverlening
  • Openbare Ruimte
  • Stadsbeheer
  • Gezondheid

Het team wordt getrokken door een duo van Economie en ICT.

Doelstelling: elkaar beter informeren over ontwikkelingen op de diverse speelvelden, in relatie tot digitale connectiviteit.

In de eerste sessies van het team zijn pitch-rondes gedaan, waar elke collega actualiteiten / lopende zaken op zijn eigen terrein presenteerde. Dit om dwarsverbanden te ontdekken en stappen te zetten richting van een afgestemde gemeentelijke agenda.

Team komt maandelijks bij elkaar

Het team komt maandelijks bij elkaar en wisselt tussendoor zaken bilateraal uit. Duo’s uit het team gaan in gesprek met marktpartijen (bijvoorbeeld telecombedrijven, beheerders van zendmasten en dienstenaanbieders) en bespreken de bevindingen vervolgens weer in het team. Het team brengt het College op de hoogte van de relevante ontwikkelingen.

Momenteel verzorgt het team onder meer de Bossche input in het Brabantbrede traject Brabantring. In dat traject willen de 5 grootste Brabantse steden onderling gekoppelde glasvezeldienstenmarktplaatsen realiseren, om het gebruik van innovatieve glasvezeldiensten op te schalen.

Best practice aanmelden

Hebt u ook een best practice in uw gemeente? Meld deze aan via overalsnelinternet@minezk.nl.