Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Gemeentelijke werkgroep ‘digitale connectiviteit’

Een aantal gemeenten is met ondersteuning van de VNG een gemeentelijke werkgroep ‘digitale connectiviteit’ gestart. Aan de werkgroep nemen ook het GPKL, het Antennebureau en de directie Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) deel. De werkgroep wil gezamenlijk kansen en uitdagingen aanpakken om de aanleg van nieuwe (vaste en mobiele) telecomnetwerken soepel te laten verlopen.

De werkgroep denkt gezamenlijk na welke producten ze in de komende tijd kunnen ontwikkelen en bruikbaar zijn voor alle 355 gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van voorbeeldnota’s, handreikingen, modelcontracten en/of informatiemateriaal.

Vernieuwingen website

Het ministerie van EZK wil gemeenten goed voorlichten over de realisatie van de benodigde infrastructuur ten behoeve van snelle vaste en mobiele connectiviteit. Om daarin te voorzien werken wij continue aan het verbeteren van onze website overalsnelinternet.nl. In de afgelopen periode hebben we onder andere de volgende vernieuwingen doorgevoerd:

Communicatietoolkit ‘snelle mobiele communicatie’

Om gemeenten te ondersteunen in hun communicatie over mobiele telecommunicatie en 5G naar hun bewoners en de raad, heeft het Ministerie van EZK de Communicatietoolkit snelle mobiele communicatie ontwikkeld. De toolkit bevat informatiemateriaal waaronder infographics en video’s die gemeenten vrij kunnen gebruiken in presentaties, op websites en in (raads)informatiebijeenkomsten. We vullen de toolkit de komende tijd nog aan met nieuwe communicatiemiddelen.

5G toegevoegd aan Antenneregister

Het Antennebureau heeft onlangs 5G toegevoegd aan het Antenneregister. Daarmee is het vanaf nu mogelijk om te zien op welke plekken in Nederland mobiele operators 5G hebben geactiveerd. Tot op heden heeft alleen Vodafone in de helft van Nederland 5G geactiveerd.

Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht van het Antennebureau.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.