Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Uitkomst veiling mobiele communicatie

Op 21 juli heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekendgemaakt dat KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo frequentieruimte hebben verworven bij de zogenaamde Multibandveiling. Via de veiling heeft de Rijksoverheid bestaande als nieuwe frequenties beschikbaar gesteld om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen.

De verworven frequenties kunnen de drie telecomaanbieders inzetten om snelle mobiele communicatie zoals 5G aan te bieden aan consumenten en bedrijven. KPN en T-Mobile hebben aangekondigd op 28 juli (in delen van Nederland) 5G te activeren. VodafoneZiggo biedt al 5G aan.

Om gemeenten te ondersteunen in hun communicatie over mobiele telecommunicatie en 5G naar hun bewoners en de raad, heeft EZK de Communicatietoolkit snelle mobiele communicatie ontwikkeld. De toolkit bevat onder meer infographics en animaties over wat 5G is, 5G en straling en gezondheid en nepnieuws en 5G. Ook is er een Kenniswijzer met verwijzing naar voor gemeenten relevante informatie over 5G, waaronder een FAQ over 5G.

Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht van EZK en het nieuwsbericht van Agentschap Telecom. De persconferentie met staatssecretaris Mona Keijzer en directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom Angeline van Dijk is hier terug te kijken.

Factsheet ‘Verschillen tussen 4G en 5G, antwoorden op veel gestelde vragen’

Wat is 5G? Kan 5G toegepast worden op de huidige antennes? Wat doet de Rijksoverheid om toe te zien dat de veldsterkte niet boven de limieten uitkomt met 5G? Aan de hand van dit soort veel gestelde vragen heeft het Antennebureau de belangrijkste verschillen tussen 4G en 5G in een factsheet gezet.

Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht van het Antennebureau.

Kijktip: De Kennis van Nu: 5G of weg ermee?

De Kennis van Nu, het wetenschapsprogramma van de NTR, bracht op 22 juli een uitzending uit over het onderwerp 5G. In de uitzending wordt op grond van begrijpelijke en feitelijke informatie uitgelegd wat 5G is, hoe het werkt, wat er (op termijn) mee kan en hoe het zit met elektromagnetische straling en gezondheid.

De uitzending is hier terug te kijken.

Publicatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

Het ministerie van EZK heeft een actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie gepubliceerd. In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 worden de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland uiteengezet. Daarbij wordt ook uitgebreid ingegaan op het thema ‘digitale connectiviteit’ en de voortgang van de acties voortvloeiend uit het Actieplan Digitale Connectiviteit.

Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht van EZK.

Leidraad ‘Delen van mobiele netwerken’

De ACM heeft recent een concept van de leidraad ‘Delen van mobiele netwerken’ ter consultatie gepubliceerd. De conceptleidraad bevat handvatten hoe telecomaanbieders mogen samenwerken om op efficiënte wijze te investeren in capaciteit, kwaliteit en dekking van hun mobiele netwerken.

In de leidraad wordt uitgelegd dat telecomaanbieders in een eerder stadium mogen samenwerken bij het vinden van nieuwe antennelocaties, om zo sneller en efficiënter de dekking en capaciteit van mobiele netwerken voor 4G en 5G te verbeteren.

De ACM biedt belanghebbenden de mogelijkheid om tot en met 14 augustus reageren op de conceptleidraad.

Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht van de ACM.