Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Advies Gezondheidsraad: Geen bewijs dat 5G gezondheid kan schaden; onderzoek nodig

De Gezondheidsraad heeft vandaag een advies uitgebracht over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden met frequenties die voor 5G kunnen worden gebruikt. De conclusie van het advies luidt dat er geen bewijs is dat blootstelling aan 5G onder de blootstellingslimieten de gezondheid kan schaden. Wel adviseert de raad meer onderzoek te doen.

Het Kennisplatform EMV heeft een duiding gepubliceerd bij het advies. Het Kennisplatform geeft aan dat de Gezondheidsraad maar een beperkte analyse heeft kunnen doen van de wetenschappelijke gegevens en daardoor niet heeft kunnen onderzoeken bij welke blootstellingsniveaus er gezondheidsschade kan optreden. In de komende weken komt het Kennisplatform EMV met een uitgebreidere duiding en een overzicht van vragen en antwoorden naar aanleiding van het advies.

Gemeenten die vragen hebben of ontvangen over het advies kunnen deze doorsturen aan rudolf.vanderberg@vng.nl, die de vragen bundelt en doorstuurt aan het Kennisplatform EMV.

Tijdlijn ‘snelle mobiele connectiviteit’

Dit jaar en de daaropvolgende jaren zijn er diverse gebeurtenissen en ontwikkelingen op het gebied van snelle mobiele connectiviteit die relevant zijn voor gemeenten bij het op- of bijstellen van lokaal antennebeleid. Zo heeft de Rijksoverheid frequenties voor mobiele telecommunicatie geveild, hebben mobiele operators 5G geactiveerd en treedt nieuwe Europese telecomwetgeving in werking.

EZK heeft de belangrijkste ontwikkelingen in een interactieve tijdlijn op een rij gezet, zodat gemeenten een goed beeld hebben van wanneer ze wat kunnen verwachten en tijdig voorbereidingen kunnen treffen. De tijdlijn is afgestemd met de deelnemers uit de gemeentelijke werkgroep en wordt regelmatig geactualiseerd.

Leestip: De Correspondent: Waarom is 5G zo’n gevoelig onderwerp?

De Correspondent, een online journalistiek platform, heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd over 5G. In het artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij de technologie zelf, de toepassing ervan, de politiek erachter en de gezondheidskwesties eromheen.

Het artikel is hier te lezen.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.