Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Save the date: Conferentie Nederland Digitaal (8-10 februari)

Van 8 t/m 10 februari vindt de (online) Conferentie Nederland Digitaal plaats. Tijdens deze conferentie wordt door diverse belanghebbenden gesproken over de impact van digitalisering in Nederland langs de thema’s uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Tijdens de conferentie wordt gesproken over de resultaten die in de afgelopen tijd zijn geboekt en waar mogelijkheden liggen voor opschaling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met NLConnect, Monet en Dialogic de deelsessie ‘Roadmap voor Gigabit internet en 5G’. Deze sessie vindt plaats op 8 februari van 15:45-17:15. Tijdens de sessie wordt besproken waar we staan met de connectiviteitsdoelstellingen uit het Actieplan Digitale Connectiviteit en welke ontwikkelingen en uitdagingen er zijn op het gebied van de aanleg van vaste en mobiele netwerken.  

Deelname aan de conferentie is gratis en inschrijven kan via deze link.

Vernieuwing antenneconvenant

Per 1 januari 2021 is het nieuwe antenneconvenant van kracht. Dit convenant, dat tot stand is  gekomen tussen gemeenten, mobiele operators en de Rijksoverheid, vervangt het uit 2010 daterende convenant dat afgelopen december afliep. In het antenneconvenant zijn afspraken gemaakt over een zorgvuldige plaatsing van omgevingsvergunningsvrije antennes.

Inhoudelijk is het nieuwe convenant grotendeels gelijk gebleven aan het vorige convenant. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige convenant is een extra artikel aangaande de plaatsing van small cells. Het nieuwe convenant is aangegaan voor de duur van vijf jaar en bevat een jaarlijkse evaluatieclausule, waardoor desgewenst kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. De Kamer is op 25 januari geïnformeerd over het nieuwe convenant.

Cursusaanbod Antennebureau in 2021

Het Antennebureau biedt ook in 2021 weer (gratis) online cursussen aan voor professionals die in hun werk te maken hebben met antennes. In filmpjes van maximaal 20 minuten leert u alles over de techniek, gezondheid, wet- en regelgeving en communicatie rondom antennes. Nadat u de filmpjes bekeken hebt is het mogelijk om vragen te stellen in een online livesessie. Tijdens de livesessie informeert het Antennebureau u ook over de wijzigingen in het nieuwe antenneconvenant, de laatste ontwikkelingen rondom small cells en de toekomstige veranderingen in de nieuwe Telecommunicatiewet.

Wilt u deelnemen aan de online cursus, meld u dan aan via het formulier op de website van het Antennebureau.

Hulp bij beantwoording vragen van inwoners of gemeenten

Ontvangt uw gemeente vragen van inwoners over antennes, gezondheid en 5G? Of heeft u vragen over het opstellen van gemeentelijk antennebeleid? De medewerkers van het Antennebureau kunnen u helpen met deze vragen. Neem daarvoor contact op met het Antennebureau via info@antennebureau.nl.

Uitkomsten EU-toolbox connectiviteit (fase 1)

In eerdere nieuwsbrieven berichtten wij over een aanbeveling van de Europese Commissie, waarin lidstaten worden verzocht om een toolbox van beste praktijken te ontwikkelen om de uitrol van snelle vaste en mobiele netwerken te bespoedigen. Afgelopen december zijn de beste praktijken onder lidstaten verzameld en gepubliceerd. In de komende tijd worden deze teruggebracht tot een toolbox met beste praktijken, die uiterlijk eind maart 2021 beschikbaar komt.  

Videoreeks ‘toepassingen van 5G’

In de communicatietoolkit op overalsnelinternet.nl is een videoreeks toegevoegd over toepassingen van 5G. Aan de hand van een aantal huidige en toekomstige toepassingen worden de mogelijkheden met 5G in beeld gebracht, onder meer op het gebied van industriële inspecties met drones en autonoom rijden en varen.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.