Inventarisatie gemeentelijk beleid telecomnetwerken

Om verschillen tussen lokaal beleid te identificeren heeft onderzoeksbureau KWINK onderzoek verricht naar wat het beleid van decentrale overheden is met betrekking tot:

  • leges voor vergunningverlening voor de aanleg van kabels en leidingen
  • de tarieven voor graafwerkzaamheden
  • de graafdiepte
  • de plaatsing van antennes

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de leges voor kabels- en leidingwerkzaamheden aanzienlijk kunnen verschillen per gemeente. Naast het verschil in leges, is het lokale beleid soms niet transparant. Dit onderzoek is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.