Vormgeven businesscase digitale connectiviteit

Rapport over het vormgeven van de businesscase van digitale connectiviteit.

Dit onderzoek vloeit voort uit het Actieplan Digitale Connectiviteit. 1 van de acties uit dit plan omvat de ontwikkeling van een gereedschapskist breedband, met daarin onder andere een model businesscase voor de aanleg en exploitatie van kabelgebonden infrastructuur.