Terugkoppeling regionale gesprekstafels over digitale connectiviteit

In het najaar van 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zeven regionale gesprekstafels georganiseerd met gemeenten. Dit was om in gesprek te gaan hoe gemeenten nieuwe digitale infrastructuur zoals 5G soepel kunnen realiseren. Via de volgende link kunt het verslag van deze gesprekstafels lezen.