Kaart van de snelheid van vaste internetverbindingen in Nederland

Het kabinet heeft als doel dat alle huishoudens in Nederland eind 2023 de beschikking kunnen hebben over een internetverbinding van tenminste 100 Megabit per seconde (Mbps) downloadsnelheid. Om te kijken hoe het staat met de voortgang van dat doel heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een kaart laten maken. Hierop is van vrijwel alle woonadressen van Nederland te zien of deze een internetverbinding hebben van tenminste 100 Mbps. Ook is te zien welk aandeel van de huishoudens van een gemeente of van een provincie inmiddels aan de doelstelling voldoet.

Let op: Het gaat niet om de snelheid van het abonnement dat een huishoudens heeft. Het gaat om de snelheid die mogelijk is op een bepaald adres, gegeven de capaciteit van een of meer  aanwezige aansluitnetwerken zoals:

  • koper
  • kabel/coax
  • glasvezel

Wilt u ook zien hoe uw gemeente scoort of welke adressen in uw gemeente nog geen 100 Mbps hebben, dat kunt u hier de kaart bekijken.

Vergelijk ten opzichte van 2017.

Ook in 2017 heeft dit onderzoek plaatsgevonden. De afbeelding hieronder laat zien hoe de situatie per gemeente is veranderd. In 2020 laat EZK de kaart opnieuw actualiseren.

* Voor enkele gemeenten in Overijssel lijkt het of ze erop achteruit zijn gegaan. Dat is feitelijk niet zo maar dat komt door een minder nauwkeurige wijze van dataverzameling in 2017, waardoor de beschikbaarheid van snel internet voor deze gemeenten in 2017 is overschat. Voor de grijze gebieden uit de kaart van 2019 hebben belangrijke netwerkbedrijven niet meegewerkt aan onze data-uitvraag. Positief is wel dat daar recent glasvezel is aangelegd.

Realisatie

Voor de gegevens van de 2019-kaart hebben vrijwel alle bedrijven voor telecommunicatienetwerken van Nederland vrijwillig hun data gedeeld. EZK is erg blij met deze medewerking. Hierdoor heeft EZK dit mooie complete overzicht kunnen maken.

Disclaimer

EZK heeft voor alle huishoudens in Nederland geïnventariseerd of zij wel of niet over een vast internetverbinding van ten minste 100 Mbit/s kunnen beschikken (stand 1 juli 2019). Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld op basis van informatie van de internetaanbieders in Nederland. De daadwerkelijke situatie kan hiervan afwijken.

Zoomniveau

Afhankelijk van het zoomniveau, geeft deze kaart de resultaten weer per

  • provincie
  • gemeente
  • huishouden

Aan de kaart kunt u geen rechten ontlenen.