Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT)

Op donderdag 12 maart 2020 ondertekenden overheden en telecomaanbieders afspraken over het opruimen van ongebruikte telecomkabels. De Uitvoeringafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT) bevat een gewogen pakket procesafspraken voor de (publieke) grondeigenaar en de telecomaanbieder op basis waarvan zij samen een afweging kunnen maken om een verzoek tot het verwijderen van ongebruikte telecomkabels te doen. Dit verzoek moet ‘redelijk’ zijn. Dat wil zeggen dat het telecombedrijf zijn voordeel kan pakken om ongebruikte kabels op te ruimen als de ondergrond al (deels) open ligt vanwege andere werkzaamheden. Hiermee kan graafoverlast voor de burger en het bedrijfsleven worden beperkt. De telecomaanbieder moet dan aan een redelijk verzoek tot verwijderen – op eigen kosten – voldoen.

Foto partijen UVOT

Betrokken partijen zijn:

 • Rijkswaterstaat
 • ProRail
 • Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL)
 • BT
 • COLT
 • DELTA Fiber Nederland
 • EUnetworks
 • Eurofiber
 • KPN
 • VodafoneZiggo
 • NLconnect
 • Fiber Carrier Association (FCA)

Met de UVOT geven overheden en telecomaanbieders invulling aan de wens van staatssecretaris voor Economische Zaken Klimaat, Mona Keijzer, om tot onderlinge afspraken over het opruimen van ongebruikte kabels te komen.