Veilig graven

Veilig graven is de eerste prioriteit voor de partij die telecomkabels aanlegt in de ondergrond. De tweede prioriteit is schade voorkomen. Vooral schade aan andere kabels en leidingen die onder de grond liggen. Want schade zorgt voor hogere kosten en projectvertraging. Wie veilig graaft, draagt bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland.

Als u betrokken bent bij het aanleggen van telecomkabels dan bent u opdrachtgever, netbeheerder of grondroerder. Deze ketenpartners hebben samen afgesproken de CROW500 toe te passen. Daarin zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vastgelegd. De afspraken die hierin staan, garanderen een veilig graafproces en helpen graafschades te voorkomen. Personeel blijft veilig, herstelkosten worden vermeden en continuïteit van andere voorzieningen is gegarandeerd.

Aanvullend toetskader tijdens coronacrisis

Om de leveringszekerheid van telecommunicatienetwerken tijdens de coronacrisis te borgen hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Agentschap Telecom alle opdrachtgevers, netbeheerders, grondroerders en feitelijke gravers verzocht om met extra nadruk zorgvuldig te graven. Naast het correct toepassen van de WIBON en de CROW 500, is er een aanvullend toetskader opgesteld voor grondroerder en graafteam. Dit toetskader staat toegelicht in de open brief.

Handige tips

We geven u enkele praktische tips om graafschades te voorkomen:

  • Reserveer tijd en geld zodat u schade aan kabels en leidingen voorkomt
  • Reserveer tijd en middelen om het graafteam zorgvuldig te laten werken
  • Zorg altijd voor inzicht en overzicht van graafrisico’s en de daarbij horende maatregelen
  • Doe altijd een graafmelding bij het Kadaster
  • Geef altijd een werkinstructie aan het graafteam

Agentschap Telecom legt u uit wat u moet doen voordat u aan de slag gaat met de aanleg van telecomkabels. Ook gebruikt het agentschap de CROW500 als uitgangspunt voor toezicht en handhaving.

Verantwoordelijkheid netbeheerder

Ligt het netwerk eenmaal in de grond dan is er nog de blijvende verantwoordelijkheid van de netbeheerder. De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • deelnemen aan de informatie-uitwisseling ondergrondse netten (aanmelden kan bij het Kadaster, zowel rechtstreeks of via een ontzorger)
  • nauwkeurige registratie van de ligging van het netwerk in de ondergrond en dat beschikbaar hebben in een actueel (GIS) bestand

Telecomaanbieders

Agentschap Telecom heeft informatie op een rij gezet voor de waarborging van de continuïteit, beschikbaarheid en veiligheid van telecommunicatienetwerken en -diensten. Die vindt u hier: agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders.

Meer weten over slim samenwerken en verantwoord graven? Neem ook een kijkje op de website van het Kabel- en Leiding Overleg. Hierin werkt de hele graafketen samen.