Open brief aan graafsector: extra maatregelen voor leveringszekerheid

Door de coronacrisis worden telecommunicatienetwerken veel intensiever gebruikt dan normaal gesproken. Het is van groot belang dat die verbindingen zo min mogelijk onderbroken worden. Daarom vragen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Agentschap Telecom samen aan alle opdrachtgevers, netbeheerders, grondroerders en feitelijke gravers om met extra nadruk zorgvuldig te graven. En bij het graven ook de noodzakelijke onderlinge afstand van anderhalve meter in acht te nemen.

Met deze oproep leggen ministerie en toezichthouder de grootst mogelijke nadruk op het correct toepassen van de WIBON en de CROW 500. Gezien de bijzondere situatie is een aanvullend toetskader opgesteld voor grondroerder en graafteam. Dit toetskader staat toegelicht in de open brief. Als deze maatregelen per direct worden uitgevoerd, neemt de leveringszekerheid van de essentiële diensten toe. Dat is van groot belang voor Nederland. De hulp van gravend Nederland is daarbij onontbeerlijk.

Deze brief is ook gedeeld via het Kabel en Leiding Overleg (KLO). In dit samenwerkingsverband zijn alle deelnemers uit de graafketen vertegenwoordigd. Het KLO is een kennis- en samenwerkingsplatform dat zich specifiek richt op het voorkomen van graafschades.