Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Meestgestelde vragen en antwoorden over 5G

Er leven veel vragen over de uitrol van 5G. Wat is het, wanneer kunnen we 5G in Nederland verwachten en hoe zit het met straling en gezondheid en de rol van de Rijksoverheid? Wij hebben de meestgestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet. De komende tijd blijven we het FAQ overzicht actualiseren. Mist u nog vragen in het overzicht, mail dan naar overalsnelinternet@minezk.nl.

Hulp bij het beantwoorden van burgervragen over 5G

Gemeenten krijgen veel vragen van burgers over 5G, met name rond straling en gezondheid. De VNG heeft door middel van een mailinglist een netwerk opgezet waarin gemeenten kennis en voorbeelden met elkaar uitwisselen over het beantwoorden van burgervragen over 5G. Ter verdere ondersteuning daarvan heeft EZK informatie over straling en gezondheid met de VNG gedeeld en komt er binnenkort een aparte ‘tegel’ voor gemeenten op kennisplatform.nl. Voor deelname aan de mailinglist over 5G kunt u zich wenden tot Rudolf van der Berg (programmamanager 5G) via rudolf.vanderberg@vng.nl.

Uitleg over de dekkings- en snelheidseis bij de multibandveiling

Op dit moment werkt Agentschap Telecom aan de landelijke veiling van vergunningen voor het gebruik van de 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) frequentiebanden door mobiele operators. Dit wordt ook de wel multibandveiling genoemd. Aan het gebruik van de 700 MHz band verbindt de Rijksoverheid een aantal specifieke dekkings- en snelheidseisen die ervoor moeten zorgen dat ook op plekken in de buitenruimte waar de dekking nu nog ontbreekt of slecht is, straks mobiele dekking met een minimale snelheid is. In deze factsheet geven we meer uitleg over:

  • de dekkings- en snelheidseis
  • wat dat betekent voor de dekking in uw gemeente
  • hoe u kunt helpen om de mobiele bereikbaarheid in uw gemeente te verbeteren

Overheden en telecomaanbieders maken afspraken over het opruimen van ongebruikte kabels

Op donderdag 12 maart jl. ondertekenden overheden en telecomaanbieders afspraken over het opruimen van ongebruikte telecomkabels. De Uitvoeringafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT) bevat een gewogen pakket procesafspraken voor de (publieke) grondeigenaar en de telecomaanbieder op basis waarvan zij samen een afweging kunnen maken om een verzoek tot het verwijderen van ongebruikte telecomkabels te doen. Dit verzoek moet ‘redelijk’ zijn. Dat wil zeggen dat het telecombedrijf zijn voordeel kan pakken om ongebruikte kabels op te ruimen als de ondergrond al (deels) open ligt vanwege andere werkzaamheden. Hiermee kan graafoverlast voor de burger en het bedrijfsleven worden beperkt. De telecomaanbieder moet dan aan een redelijk verzoek tot verwijderen – op eigen kosten – voldoen.

Betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), BT, COLT, DELTA Fiber Nederland, euNetworks, Eurofiber KPN, VodafoneZiggo, NLconnect en Fiber Carrier Association (FCA).

Met de UVOT geven overheden en telecomaanbieders invulling aan de wens van staatssecretaris voor Economische Zaken Klimaat Mona Keijzer om tot onderlinge afspraken over het opruimen van ongebruikte kabels te komen.

Foto partijen UVOT

Afwegingskader diepteligging telecomkabels

In de ondergrond wordt ruimte steeds schaarser. Er liggen al veel voorzieningen voor gas, water, elektriciteit en telecom en dat zal door de aanleg van warmtenetten, glasvezelkabels en installaties voor warmte-koudeopslag verder toenemen. Het belang van de ondergrondse ordening wordt daarom steeds belangrijker en complexer en dat vraagt om duidelijke afwegingskaders bij het ordenen van de ondergrond. Zo ook rond de diepteligging van telecomkabels.

Het afwegingskade diepteligging telecomkabels biedt vergunningverleners van decentrale overheden hulp bij het maken van een afweging over de gewenste ligging van telecomkabels in het concrete geval. Bij de afweging ligt de focus op een balans tussen het belang van een snelle en efficiënte uitrol van data infrastructuur en het voorkomen van onnodige hinder bij de eigenaar en beheerder van de gronden en de overige netbeheerders, die gebruik maken van de openbare gronden. Het afwegingskader biedt handvatten om een beoogde diepteligging van een aan te leggen telecomkabel te beoordelen of voor te schrijven, de eventueel bijkomende risico’s te beheersen en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken.

Open brief aan graafsector: extra maatregelen voor leveringszekerheid

Door de coronacrisis worden telecommunicatienetwerken veel intensiever gebruikt dan normaal gesproken. Het is van groot belang dat die verbindingen zo min mogelijk onderbroken worden. Daarom vragen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Agentschap Telecom samen aan alle opdrachtgevers, netbeheerders, grondroerders en feitelijke gravers om met extra nadruk zorgvuldig te graven. En bij het graven ook de noodzakelijke onderlinge afstand van anderhalve meter in acht te nemen. Gezien de bijzondere situatie is, naast het correct toepassen van de WIBON en de CROW 500, een aanvullend toetskader opgesteld voor grondroerder en graafteam. Dit toetskader staat toegelicht in de open brief.

Oproep best practice

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices. Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.

Meer informatie of aan/afmelden

Voor meer nuttige informatie voor gemeenten over digitale connectiviteit ga naar www.overalsnelinternet.nl.

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet en wilt u op de hoogte blijven? Geef u dan op via de aanmeldpagina. Uiteraard kunt u zich op elk moment weer uitschrijven.