Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Communicatietoolkit ‘snelle mobiele communicatie’

Om gemeenten te ondersteunen in hun communicatie over mobiele telecommunicatie en 5G naar hun bewoners en de raad, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Communicatietoolkit Snelle Mobiele Communicatie ontwikkeld. De toolkit bevat informatiemateriaal waaronder infographics en video’s die door gemeenten vrij gebruikt kunnen worden in presentaties, op websites en in (raads)informatiebijeenkomsten. De toolkit wordt de komende tijd nog aangevuld met nieuwe communicatiemiddelen.

Betrouwbare bronnen en adviezen

EZK maakt het beleid rond snelle mobiele connectiviteit. Hierbij baseert het ministerie zich op betrouwbare bronnen en adviezen van experts en wetenschappelijke instanties. Welke dat onder andere zijn hebben wij hier voor u op een rijtje gezet.

Online basiscursus ‘Alles over antennes’

Het Antennebureau biedt een (gratis) online cursus aan voor professionals die in hun werk te maken hebben met antennes. In filmpjes van maximaal 20 minuten leert u alles over de techniek, gezondheid, wet- en regelgeving en communicatie rondom antennes. Nadat u de filmpjes bekeken hebt is het mogelijk om vragen te stellen in een online livesessie.

Voor de cursus op donderdag 12 november zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u deelnemen aan de online cursus, meld u dan aan via het formulier op de website van het Antennebureau.

Consultatie staatssteunregels breedband

De Europese Commissie is vorige maand een openbare consultatie gestart om te evalueren of de huidige Europese breedbandrichtsnoeren uit 2013 nog voldoen. EZK zal de Nederlandse reactie coördineren en provincies en gemeenten zijn hierover reeds via het Interdepartementaal Staatssteun Overleg benaderd. De consultatieperiode loopt tot 5 januari 2021.

Aanbeveling connectiviteit Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 18 september een aanbeveling uitgebracht over het bevorderen van investeringen in digitale connectiviteit. In de aanbeveling wordt de lidstaten verzocht om uiterlijk 20 december 2020 een toolbox van beste praktijken vast te stellen en uit te wisselen om de uitrol van netwerken te versnellen en de toewijzing van radiospectrum te coördineren. Een factsheet over de aanbeveling is hier te vinden.

Herziening richtlijn kostenreductie breedband

De Europese Commissie bereidt een herziening voor van de Richtlijn kostenreductie breedband. De Commissie heeft geconcludeerd dat de effectiviteit kan worden verbeterd, bijvoorbeeld rond vergunningenprocedures van lokale autoriteiten. Een concreet voorstel wordt eind 2021 verwacht. Vooruitlopend daarop wil de Commissie de uitrol van netwerken bevorderen met de aanbeveling over connectiviteit die hiervoor is toegelicht.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we enkele best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.