Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten

Antwoorden op Kamervragen over meervoudige glasvezeluitrol

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant had de Tweede Kamer vragen gesteld over de meervoudige aanleg van glasvezelnetwerken naar woningen. De vragen gaan enerzijds over de economische en maatschappelijke (on)wenselijkheid van meervoudige glasvezelaanleg en anderzijds over de sturingsmogelijkheden van gemeenten en de rol van EZK daarbij.

In de beantwoording wordt onder meer ingegaan op de wettelijke mogelijkheden die gemeenten hebben om te sturen op een ordelijke uitrol van telecomnetwerken en op het beperken van de impact op de ruimtelijke en ondergrondse ordening. In de komende periode zal EZK werken aan informatieproducten om gemeenten te informeren over hun regierol en sturingsmogelijkheden bij de aanleg van (meerdere) glasvezelnetwerken, die in beantwoording worden genoemd.

EU verordening gigabitinfrastructuur

Op 23 februari jl. heeft de Europese Commissie - als onderdeel van een breder Gigabit connectiviteitspakket - de verordening gigabitinfrastructuur gepubliceerd. De verordening heeft als doel om de uitrol van snelle vaste en mobiele netwerken (glasvezel en 5G) in de EU te versnellen. Dit met het oog op het tijdig waarmaken van de EU-brede connectiviteitsambities uit het digitaal decennium programma

De gigabit verordening is de vervanger van de huidige Richtlijn kostenreductie breedband. De verordening beoogt de tekortkomingen van de richtlijn weg te nemen door het harmoniseren van maatregelen en het introduceren van nieuwe verplichtingen en uitbreidingen. De maatregelen zien onder meer het stroomlijnen van vergunningsprocessen en het digitaliseren van informatie, processen en systemen ten behoeve van de uitrol van telecomnetwerken. De uitbreidingen en nieuwe verplichtingen raken voor een belangrijk deel aan de bevoegdheden van lokale overheden.

Afgelopen maart is de Kamer geïnformeerd over de inhoud en de beoordeling van de verordening. Het kabinet verwelkomt het voorstel vanwege het doel van betere EU-brede connectiviteit, met voordelen voor samenleving en economie. Wel vraagt het kabinet aandacht voor de proportionaliteit van de voorgestelde maatregelen en de impact op bestaande nationale systemen en procedures voor vergunningverlening.

Op 2 juni jl. is de voortgang van de gigabit verordening besproken in de Europese Telecomraad, waarbij de aandachtspunten uit de discussies in de raadswerkgroep aan de orde kwamen. In de komende tijd worden de onderhandelingen in de raadwerkgroep hervat.      

Geactualiseerde voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid

De voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid is geactualiseerd en staat online. De voorbeeldnota helpt gemeenten bij het invullen van haar eigen lokaal antennebeleid en is nu volledig afgestemd op de omgevingswet. Het Antennebureau schrijft in een nieuwsbericht over de nieuwste aanpassingen.

Vorig jaar stuurde het ministerie van EZK een brief aan alle gemeenten om hen te informeren over de beschikbaarheid van de Voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid en de Leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur voor de plaatsing van small cells. Daarin werd de inhoud en het belang van beide handreikingen - die als landelijk voorbeeldbeleid dienen - onder de aandacht gebracht.

Nieuwe breedbandkaart

De breedbandkaart is geactualiseerd en staat online. De interactieve breedbandkaart toont de beschikbaarheid van vaste internetverbindingen in Nederland per eind 2022. Via de kaart is te zien hoeveel procent van de Nederlandse huishoudens in elke gemeente en provincie kan beschikken over een vaste internetverbinding van ten minste 100 Megabit per seconde (Mbps) en 1 Gigabit per seconde (Gbps). Ook is deze informatie inzichtelijk op woonadresniveau.

Meer informatie over de nieuwe breedbandkaart is te lezen op deze pagina.

Oproep best practices

Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen bij de aanpak van de aanleg van digitale infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Ze bedenken er zelfs slimmigheden voor. Wij noemen dit best practices.

Inmiddels hebben we verschillende best practices verzameld op overalsnelinternet.nl. Andere gemeenten kunnen hier weer van leren. Wilt u ook een goed voorbeeld met ons delen? We ontvangen uw best practice graag op ons e-mailadres overalsnelinternet@minezk.nl. Alvast dank voor de genomen moeite.